Rastafari, vyslovované tiež ako Ras Tafari, je náboženské a politické hnutie, ktoré začalo v Jamajke v rokoch 1930‘ a bolo prijaté mnohými skupinami po celom svete. Kombinuje protestantské kresťanstvo, mysticizmus a pan-Africké politické povedomie.

Hnutie Rastafari

Rastafariáni, ako sa nazývajú členovia hnutia, vidia ich minulosť, prítomnosť a budúcnosť odlišným spôsobom. Kresby zo Starého zákona, najmä tie z Exodusu, pokladajú ľudí s africkým pôvodom v Amerike a vo svete za “vyhnancov v Babylone.“ Veria, že sú skúšaní Jahvem (Bohom) cez otroctvo a existenciu ekonomickej neprávosti.

Ak sa pozrieme na knihu Zjavenie v Novom zákone, Rastafariáni očakávajú ich vyslobodenie zo zajatia a ich návrat do Siónu, (Zion) symbolického mena Afriky vybratého z biblickej tradície. Etiópia, miesto moci dynastií, je definitívnym domovom všetkých Afričanov a sídlom Jahveho a repatriácia je jedným z cieľov hnutia.

Mnohí (aj keď nie všetci) Rastafariáni veria, že etiópsky cisár, Jeho Vznešené Veličenstvo Haile Selassie I, korunovaný v roku 1930, je Druhým Príchodom Krista, ktorý sa vrátil, aby vykúpil všetkých černochov. Hnutie prebralo svoj názov od mena cisára pred korunováciou, Ras Tafari.

Jamajskí Rastafariáni sú potomkami afrických otrokov, ktorí v Jamajke konvertovali na kresťanstvo pod vplyvom misionárov používajúcich text Biblie vo verzii Kinga Jamesa. Rastafariáni tvrdia, že verzia podľa Kinga Jamesa je skomolenou interpretáciou skutočného slova Boha, keďže anglickí vlastníci otrokov propagovali nesprávne výklady Biblie, aby mohli mať lepšiu kontrolu nad otrokmi. Rastafariáni veria, že sa môžu dostať k poznaniu pravého významu biblického písma zveľaďovaním mystického uvedomenia si jednoty s Jahvem, nazývanej “I&I“. Rastafariáni čítajú Bibliu selektívne, avšak zdôrazňujú pasáže z knihy Levitikus, ktoré zakazujú strihanie vlasov a brady a konzumáciu určitých jedál a predpisujú rituály modlitby a meditácie.“Iyaric“ alebo “Dread-talk“ je jazykový štýl mnohých Rastafariánov, ktorí nahrádzajú zvuk “I“ v určitých slabikách.

Rastafariánsky životný štýl

Rastafariánske “žitie“ alebo princíp vyváženého životného štýlu zahŕňa nosenie dlhých vlasov stiahnutých v ich prirodzenom, nečesanom stave, obliekanie sa do červených, zelených, zlatých a čiernych farieb (ktoré symbolizujú životnú silu krvi, bylín, kráľovskej príslušnosti a africkosti) a jedenie “I-tal“ (prírodnej, vegetariánskej) stravy.

Náboženské rituály zahŕňajú bohoslužby, fajčenie ganji (marihuany) pre dosiahnutie hlbšej meditácie s Jahvem aj vďaka “bingis“ (celonočné bubnovacie ceremónie). Reggae hudba sa vyvinula z Rastafariánskeho hnutia a stala sa vo svete populárnou vďaka Jamajskému spevákovi a textárovi Bobovi Marleymu.